Thủ tục xin cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh PCCC

5/5 - (6 bình chọn)

Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh PCCC: Thủ tục & hồ sơ

Dịch vụ PCCC là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, bạn cần đáp ứng các điều kiện và thực hiện các thủ tục xin giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh PCCC.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

 • Luật Phòng cháy chữa cháy năm 2001 sửa đổi bổ sung 2013;Giấy đủ điều kiện kinh doanh PCCC
 • Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy.

II. ĐIỀU KIỆN ĐỂ KINH DOANH DỊCH VỤ PCCC

1. Ngành nghề, đối tượng kinh doanh dịch vụ PCCC

a. Các ngành nghề kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi năm 2013, gồm:

 • Kinh doanh thiết bị, vật tư, phương tiện PCCC;
 • Huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ PCCC;
 • Tư vấn thiết kế, thẩm định, giám sát, kiểm tra; thi công lắp đặt hệ thống PCCC; sản xuất, lắp đặt thiết bị, phương tiện PCCC.

b. Các đối tượng được phép kinh doanh PCCC theo quy định tại Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP, bao gồm:

 • Cá nhân kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy;
 • Cơ sở kinh doanh PCCC:
  • Hộ kinh doanh;
  • Doanh nghiệp Việt Nam;
  • Doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài;
  • Chi nhánh và các đơn vị trực thuộc doanh nghiệp;
  • Hợp tác xã, liên hợp tác xã;
  • Các đơn vị sự nghiệp của nhà nước…

2. Điều kiện chung để xin cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC

Dịch vụ PCCC là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, vì vậy để được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh phòng cháy chữa cháy các cá nhân và cơ sở kinh doanh cần đáp ứng các điều kiện sau.

a. Đối với cơ sở kinh doanh PCCC:

 • Người đại diện pháp luật của cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy phải có văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về PCCC;
 • Người đại diện pháp luật cơ sở kinh doanh dịch vụ PCCC phải có tên trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép hoạt động, hay các giấy tờ có giá trị tương đương;
 • Có đầy đủ phương tiện, thiết bị cũng như các điều kiện về cơ sở vật chất nhằm đảm bảo cho hoạt động kinh doanh.

b.  Đối với cá nhân kinh doanh PCCC:

 • Cá nhân phải tham gia trực tiếp vào hoạt động kinh doanh dịch vụ của cơ sở;
 • Một cá nhân chỉ được sử dụng văn bản, chứng chỉ để bảo đảm cho một cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC;
 • Có đầy đủ phương tiện, thiết bị cũng như các điều kiện về cơ sở vật chất nhằm đảm bảo cho hoạt động kinh doanh.

3. Điều kiện riêng đối với từng ngành nghề kinh doanh PCCC

Bên cạnh các điều kiện chung để xin cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh PCCC, cơ sở kinh doanh, cá nhân kinh doanh PCCC cần đáp ứng các điều kiện riêng đối với từng ngành nghề. Cụ thể:

a. Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát PCCC:

 • Đảm bảo điều kiện về địa điểm hoạt động, cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị PCCC;
 • Có ít nhất 2 nhân viên có chứng chỉ hành nghề tư vấn PCCC;
 • Có ít nhất 1 nhân viên đảm nhiệm vị trí chủ trì thiết kế, thẩm định, giám sát PCCC.

b. Tư vấn kiểm tra, kiểm định về PCCC:

 • Có phòng thí nghiệm, thiết bị kiểm định được cơ quan thẩm quyền công nhận chất lượng;
 • Có ít nhất 2 nhân viên có chứng chỉ hành nghề tư vấn thẩm định/kiểm tra, kiểm định/giám sát về PCCC.

c. Tư vấn chuyển giao công nghệ, huấn luyện và hướng dẫn nghiệp vụ PCCC:

 • Đảm bảo điều kiện về địa điểm hoạt động, cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị PCCC;
 • Có ít nhất 1 nhân viên có trình độ đại học chuyên ngành PCCC hoặc chuyên ngành về lĩnh vực kinh doanh và đã được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về PCCC.

d. Thi công, lắp đặt hệ thống PCCC:

 • Có phương tiện, máy móc, thiết bị đảm bảo cho việc thi công, lắp đặt hệ thống PCCC;
 • Có ít nhất 1 chỉ huy trưởng thi công về PCCC.

e. Sản xuất, lắp đặt thiết bị, phương tiện PCCC:

 • Có nhà xưởng, phương tiện, thiết bị đảm bảo cho hoạt động sản xuất, lắp đặt, thử nghiệm thiết bị PCCC;
 • Có ít nhất 1 nhân viên có trình độ đại học chuyên ngành PCCC hoặc chuyên ngành về lĩnh vực kinh doanh, đã được bồi dưỡng kiến thức về PCCC ít nhất 6 tháng.

f. Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư PCCC:

 • Có đầy đủ phương tiện, thiết bị cũng như các điều kiện về cơ sở vật chất để kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư PCCC;
 • Có ít nhất 2 nhân viên có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy chữa cháy.

III. THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH PCCC

1. Chuẩn bị hồ sơ:

 • Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC (mẫu số PC33);
 • Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Bản sao hợp lệ văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn của người đại diện pháp luật;
 • Danh sách cá nhân có văn bằng, chứng chỉ về PCCC phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp cơ sở;
 • Bản sao hợp lệ hợp đồng lao động của cá nhân hoặc quyết định tuyển dụng;
 • Văn bản chứng minh đủ điều kiện về thiết bị, phương tiện, cơ sở vật chất về PCCC.

2. Nộp hồ sơ:

Các cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo thẩm quyền gồm:

Nộp hồ sơ thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến.

Lưu ý: 

Tùy trường hợp mà cơ quan cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC khác nhau.
Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp cho các trường hợp cơ sở kinh doanh dịch vụ PCCC sau:

 • Tư vấn kiểm tra, kiểm định về PCCC;
 • Sản xuất, lắp đặt thiết bị, phương tiện PCCC;
 • Các cơ sở được thành lập theo quyết định của Bộ;
 • Các cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài.

Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh cấp cho các trường hợp cơ sở kinh doanh dịch vụ PCCC sau:

 • Các cơ sở trên địa bàn quản lý cấp tỉnh;
 • Ngoại trừ, các cơ sở trực thuộc thẩm quyền của Cục.

3. Tiếp nhận hồ sơ

Cơ quan thẩm quyền sẽ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần và tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện theo quy định.

4. Thông báo kết quả

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ, kết quả nhận được từ cơ quan thẩm quyền sẽ có 2 trường hợp:

 • Trường hợp 1: Giấy chứng nhận đủ điều kinh doanh dịch vụ PCCC nếu hồ sơ hợp lệ;
 • Trường hợp 2: Văn bản trả lời có ghi rõ lý do nếu hồ sơ chưa hợp lệ.

PCCC 3S tư vấn cấp giấy đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC cho các cơ sở trên toàn quốc.

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: 0981.663.114 (Call – Zalo)


Xem thêm:

TƯ VẤN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ VỀ PCCC

Chứng Chỉ Bồi Dưỡng Kiến Thức PCCC theo Nghị định 136

Tin Liên Quan