SỐ LƯỢNG NGƯỜI CẦN CẤP CHỨNG CHỈ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TRONG DOANH NGHIỆP

5/5 - (1 bình chọn)

Số lượng lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành?

Căn cứ Khoản 3 Điều 31 Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định về

3. Bố trí lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành:

a) Cơ sở có dưới 10 người thường xuyên làm việc thì tất cả những người làm việc tại cơ sở đó là thành viên đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành và do người đứng đầu cơ sở chỉ huy, chỉ đạo;

b) Cơ sở có từ 10 người đến 50 người thường xuyên làm việc thì biên chế của đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành tối thiểu là 10 người, trong đó có 01 đội trưởng;

c) Cơ sở có trên 50 người đến 100 người thường xuyên làm việc thì biên chế của đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành tối thiểu là 15 người, trong đó có 01 đội trưởng và 01 đội phó;

d) Cơ sở có trên 100 người thường xuyên làm việc thì biên chế của đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành tối thiểu là 25 người, trong đó có 01 đội trưởng và 02 đội phó;

đ) Cơ sở có nhiều phân xưởng, bộ phận làm việc độc lập có trên 100 người thường xuyên làm việc thì mỗi bộ phận, phân xưởng có 01 tổ phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành; biên chế của tổ phòng cháy và chữa cháy tối thiểu 05 người, trong đó có 01 tổ trưởng;

e) Cơ sở được trang bị phương tiện chữa cháy cơ giới thì biên chế đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành phải bảo đảm duy trì số người thường trực đáp ứng theo cơ số của phương tiện chữa cháy cơ giới;

Do đó, tùy từng số lượng lao động mà bố trí lực lượng PCCC cho phù hợp theo quy định trên.


PCCC 3S tư vấn, đăng ký cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: 0981.663.114 (Call – Zalo)

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PCCC

Tin Liên Quan