Chứng chỉ hành nghề Tư vấn Thiết kế PCCC

5/5 - (1 bình chọn)

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TƯ VẤN THIẾT KẾ PCCC, TƯ VẤN GIÁM SÁT PCCC

Theo quy định của Luật Phòng cháy chữa cháy mới nhất đã bổ sung về kinh doanh các ngành nghề về Phòng cháy và chữa cháy là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vì vậy, các cá nhân thực hiện hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực Phòng cháy và chữa cháy phải có các văn bằng chứng chỉ liên quan trong đó có chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế PCCC, tư vấn giám sát về Phòng cháy và chữa cháy. Vậy điều kiện để xin cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế Phòng cháy và chữa cháy như nào?

1. Cơ sở pháp lý

– Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013;

– Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính Phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

– Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Công an Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

2. Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát trong lĩnh vực Phòng cháy và chữa cháy:

a. Đối với hành nghề Tư vấn thiết kế PCCC:

+ Bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành PCCC hoặc Đại học trở lên các chuyên ngành khác phù hợp với lĩnh vực tư vấn;

+ Chứng chỉ đã qua bồi dưỡng kiến thức về Phòng cháy chữa cháy lĩnh vực tư vấn thiết kế hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức PCCC (lớp 6 tháng) theo nghị định 79/2016/NĐ-CP

+ Có kinh nghiệm tham gia ít nhất 3 công trình đảm nhận tư vấn thiết kế hệ thống PCCC;

CC tư vấn giám sát PCCC

b. Đối với hành nghề Tư vấn giám sát PCCC:

+ Bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành PCCC hoặc Trung cấp trở lên các chuyên ngành khác phù hợp với lĩnh vực tư vấn;

+ Chứng chỉ đã qua bồi dưỡng kiến thức về Phòng cháy chữa cháy lĩnh vực Tư vấn Giám sát hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức PCCC (lớp 6 tháng) theo nghị định 79/2016/NĐ-CP

+ Có kinh nghiệm tham gia ít nhất 3 công trình đảm nhận tư vấn giám sát PCCC;

+ Có Giấy chứng nhận giám sát công trình xây dựng dân dụng;

Chứng chỉ hành nghề PCCC

3. Thành phần hồ sơ xin Chứng chỉ Hành nghề Tư vấn Thiết kế, Tư vấn Giám sát PCCC:

– Đơn đề nghị cấp/Cấp đổi/ Cấp lại chứng chỉ hành nghề PCCC (Theo mẫu PC30 – Thông tư 149/2020/TT-BCA)

– Bảng Kê khai kinh nghiệm (Theo mẫu PC31 – Thông tư 149/2020/TT-BCA) kèm theo các văn bản thẩm duyệt, nghiệm thu tương ứng với các công trình kê khai trong bảng kê

– Chứng chỉ hành nghề cũ đã cấp (Nếu xin cấp đổi, cấp lại)

– Bằng tốt nghiệp Đại học / Trung cấp / Cao đẳng;

– Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về PCCC trong lĩnh vực Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát hoặc Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức PCCC theo nghị định 79/2020/NĐ-CP

– Ảnh màu 3×4

4. Chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát về Phòng cháy và cháy có thời hạn bao lâu:

– Cơ quan cấp giấy chứng chỉ hành nghề là Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ

– Thời hạn chứng chỉ là: Vô thời hạn


PCCC 3S – Hỗ trợ Cấp Chứng chỉ Hành nghề Tư vấn về Phòng cháy và Chữa cháy Toàn quốc

Uy tín – nhanh chóng – hiệu quả.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: 0981.663.114 (Call + Zalo)

Xem thêm:

Chứng Chỉ Bồi Dưỡng Kiến Thức PCCC theo Nghị định 136

Tin Liên Quan