Điều Kiện Để Được Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề PCCC

5/5 - (1 bình chọn)

 CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ PCCC – ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TƯ VẤN VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY MỚI NHẤT 2024


Chứng chỉ về phòng cháy và chữa cháy gồm những chứng chỉ gì?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 43 Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi có quy định như sau:
Văn bằng, chứng chỉ về phòng cháy và chữa cháy và điều kiện cấp chứng chỉ về phòng cháy và chữa cháy
2. Chứng chỉ về phòng cháy và chữa cháy:

b) Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy: Chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; Chứng chỉ hành nghề tư vấn thẩm định về phòng cháy và chữa cháy; Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy; Chứng chỉ hành nghề tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy; Chứng chỉ hành nghề chỉ huy thi công về phòng cháy và chữa cháy.

Như vậy, chứng chỉ về phòng cháy và chữa cháy bao gồm những chứng chỉ nêu trên trong đó có chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy, chữa cháy.

Điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy là gì?

Căn cứ theo khoản 3 Điều 43 Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi có quy định như sau:

Văn bằng, chứng chỉ về phòng cháy và chữa cháy và điều kiện cấp chứng chỉ về phòng cháy và chữa cháy

3. Điều kiện cấp chứng chỉ về phòng cháy và chữa cháy:

a) Cá nhân để được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy phải qua bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy.

Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy do cơ sở giáo dục có chức năng đào tạo nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy cấp và có giá trị sử dụng trên phạm vi toàn quốc;

b) Cá nhân để được cấp Chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định về phòng cháy và chữa cháy phải đáp ứng yêu cầu sau:

Có trình độ cao đẳng trở lên ngành phòng cháy và chữa cháy hoặc trình độ đại học trở lên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động và đã được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy;

Đã tham gia thực hiện tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định về phòng cháy và chữa cháy ít nhất 03 dự án, công trình đã được cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

c) Cá nhân để được cấp Chứng chỉ hành nghề tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy phải đáp ứng yêu cầu sau:

Có trình độ cao đẳng trở lên ngành phòng cháy và chữa cháy hoặc trình độ đại học trở lên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động và đã được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy;

d) Cá nhân để được cấp Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy phải đáp ứng yêu cầu sau:

Có trình độ trung cấp trở lên ngành phòng cháy và chữa cháy hoặc trình độ trung cấp trở lên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động và đã được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy;

Đã tham gia thực hiện giám sát thi công ít nhất 03 dự án, công trình đã được cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy;

Có Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công.

đ) Cá nhân để được cấp Chứng chỉ hành nghề chỉ huy thi công về phòng cháy và chữa cháy phải đáp ứng yêu cầu sau:

Có trình độ trung cấp trở lên ngành phòng cháy và chữa cháy hoặc trình độ trung cấp trở lên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động và đã được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy;

Đã tham gia thực hiện thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy ít nhất 03 dự án, công trình đã được cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

Như vậy, để được cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy thì tuỳ theo loại chứng chỉ hành nghề tư vấn cụ thể mà cá nhân cần đáp ứng các điều kiện phù hợp với chứng chỉ đó, cụ thể có 3 loại chứng chỉ như sau:
(1) Chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định về phòng cháy và chữa cháy, cá nhân phải đáp ứng yêu cầu sau:
– Có trình độ cao đẳng trở lên ngành phòng cháy và chữa cháy hoặc trình độ đại học trở lên các ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động đồng thời đã được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy;
– Đã tham gia thực hiện tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định về phòng cháy và chữa cháy ít nhất 03 dự án hoặuc công trình đã được cơ quan Cảnh sát PCCC cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.
(2) Chứng chỉ hành nghề tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy, cá nhân được cấp cần phải đáp ứng yêu cầu sau:
Có trình độ cao đẳng trở lên ngành phòng cháy và chữa cháy hoặc trình độ đại học trở lên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động và đã được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy.
(3) Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy, cá nhân phải đáp ứng yêu cầu sau:
– Có trình độ trung cấp trở lên ngành phòng cháy và chữa cháy hoặc trình độ trung cấp trở lên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động và đã được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy;
– Đã tham gia thực hiện giám sát thi công ít nhất 03 dự án, công trình đã được cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy;
– Có Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công.
Mẫu chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy mới nhất có dạng ra sao?
Mẫu chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy mới nhất được quy định tại Mẫu PC32 ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Giấy hành nghề PCCC

NHÓM NGÀNH PHÙ HỢP ĐỂ CẤP CHỨNG CHỈ TƯ VẤN HÀNH NGHỀ TRONG LĨNH VỰC PCCC

Bao gồm các mã nhóm ngành đào tạo: Kiến trúc và quy hoạch; xây dựng; quản lý xây dựng (trừ mã ngành kinh tế xây dựng); công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng; công nghệ kỹ thuật cơ khí; công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; công nghệ dầu khí và khai thác; kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật (trừ mã ngành kỹ thuật in); kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông (trừ mã ngành kỹ thuật y sinh) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Như vậy, để một cá nhân được phép hành nghề về dịch vụ phòng cháy chữa cháy thì cá nhân đó phải có văn bằng, chứng chỉ hành nghề về phòng cháy chữa cháy phù hợp với hoạt động kinh doanh và hoạt động cho một doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy cụ thể.


PCCC 3S là đơn vị cung cấp dịch vụ phòng cháy chữa cháy hàng đầu Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân đăng ký xin cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức PCCC toàn quốc.

HOTLINE: 0981.663.114 (Call + Zalo)

Xem thêm:

Tin Liên Quan