TƯ VẤN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ VỀ PCCC

Tư vấn, hỗ trợ cấp chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy toàn quốc

PCCC 3S tư vấn hỗ trợ cấp chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy toàn quốc, uy tín, nhanh chóng và hiệu quả.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: 0981.663.114 (Call-Zalo)

Từ ngày 01/07/2014, theo quy định của Luật phòng cháy chữa cháy 2013, kinh doanh các ngành nghề về phòng cháy và chữa cháy là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Theo đó, đối với các doanh nghiệp, cơ sở thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 43, Nghị định 79/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi năm 2013. Cụ thể như sau:

– Người đứng đầu doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của cơ sở phải có một trong các văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy.

Văn bằng, chứng chỉ về phòng cháy và chữa cháy được quy định tại Điều 47 Nghị định 79/2014/NĐ-CP:

“1. Văn bằng về phòng cháy và chữa cháy gồm:

a) Bằng đại học chuyên ngành về phòng cháy và chữa cháy.

b) Bằng cao đẳng chuyên ngành về phòng cháy và chữa cháy.

c) Bằng trung cấp chuyên ngành về phòng cháy và chữa cháy.

2. Chứng chỉ về phòng cháy và chữa cháy gồm:

a) Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy.

b) Chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

c) Chứng chỉ hành nghề tư vấn thẩm định về phòng cháy và chữa cháy.

d) Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy.

đ) Chứng chỉ hành nghề tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy.

e) Chứng chỉ bồi dưỡng chỉ huy trưởng thi công về phòng cháy và chữa cháy”.

– Có ít nhất 01 chỉ huy trưởng thi công về phòng cháy và chữa cháy.

– Có địa điểm hoạt động và cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, máy móc bảo đảm cho việc thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy.

Tại Điều 48 của Nghị định 79/2014/NĐ-CP, hồ sơ, thủ xác nhận đủ điều kiện kinh doanh phòng cháy và chữa cháy được quy định như sau:

– Hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản đề nghị xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy.

+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của doanh nghiệp.

+ Danh sách cá nhân có chứng chỉ về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của doanh nghiệp; có kèm theo bản sao chứng chỉ và bản sao quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của từng cá nhân.

Tin Liên Quan