Chứng Chỉ Bồi Dưỡng Kiến Thức PCCC theo Nghị định 136

5/5 - (2 bình chọn)

CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY (PCCC) THEO NGHỊ ĐỊNH 136/2020/NĐ-CP

Tư vấn, Hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân đăng ký xin cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức PCCC

Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ HOTLINE: 0981.663.114 (Call + Zalo)


Trong bài này PCCC 3S sẽ giải đáp những thắc mắc, câu hỏi của quý khách về chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức PCCC theo nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an:

Pháp luật hiện hành đã đưa ra quy định cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và các cá nhân có liên quan đến hoạt động phòng cháy và chữa cháy thì cần phải được đào tạo bồi dưỡng và cấp chứng chỉ phòng cháy chữa cháy. Chứng chỉ này sẽ do cơ sở có chức năng về việc đào tạo nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy cấp, có giá trị sử dụng trên cả nước.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

– Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013;
– Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, ngày 24/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
– Căn cứ Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ.

II. CÁC LOẠI VĂN BẢN, CHỨNG CHỈ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HIỆN NAY

Chứng chỉ người đứng đầu cơ sở kinh doanh theo nghị định 136
                Chứng chỉ bồi dưỡng cho người đứng đầu cơ sở kinh doanh PCCC

 

1. Văn bằng về phòng cháy và chữa cháy:

a) Bằng tiến sĩ ngành phòng cháy và chữa cháy;

b) Bằng thạc sĩ và văn bằng trình độ tương đương ngành phòng cháy và chữa cháy;

c) Bằng cử nhân và văn bằng trình độ tương đương ngành phòng cháy và chữa cháy;

d) Bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành phòng cháy và chữa cháy;

đ) Bằng tốt nghiệp trung cấp ngành phòng cháy và chữa cháy.

2. Chứng chỉ về Phòng cháy chữa cháy

a. Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy

 • Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức PCCC cho cá nhân hành nghề chỉ huy thi công về PCCC
 • Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức PCCC cho người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh dịch vụ PCCC
 • Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức PCCC cho cá nhân hành nghề tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về PCCC
 • Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức PCCC cho cá nhân hành nghề tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát về PCCC

b. Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy  

 • Chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy
 • Chứng chỉ hành nghề tư vấn thẩm định về phòng cháy và chữa cháy
 • Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy
 • Chứng chỉ hành nghề tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy
 • Chứng chỉ hành nghề chỉ huy thi công về phòng cháy và chữa cháy
Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về chỉ huy thi công PCCC
                             Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về chỉ huy thi công PCCC

III. ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

1. Cá nhân để được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy phải qua bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy. Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy do cơ sở giáo dục có chức năng đào tạo nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy cấp và có giá trị sử dụng trên phạm vi toàn quốc. 

Hiện tại cơ sở giáo dục đào tạo đang đào tạo loại hình này là Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy thời gian học các lớp bồi dưỡng kiến thức như sau:

 • Cá nhân hành nghề chỉ huy thi công về PCCC: học 21 ngày – học phí: 9.400.000 đồng
 • Người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh dịch vụ PCCC: học 15 ngày – học phí: 8.900.000 đồng
 • Cá nhân hành nghề tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về PCCC: học 19 ngày
 • Cá nhân hành nghề tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát về PCCC: học 35 ngày – học phí: 14.900.000 đồng

Thời gian học và các ngày thứ 7, Chủ Nhật hàng tuần, lớp được mở liên tục, mỗi lớp học xong sẽ được cấp chứng chỉ tương ứng với lớp đăng ký học.

CC tư vấn giám sát PCCC

Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định PCCC

2. Cá nhân để được cấp Chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định về phòng cháy và chữa cháy phải đáp ứng yêu cầu sau:

 • Có trình độ cao đẳng trở lên ngành phòng cháy và chữa cháy hoặc trình độ đại học trở lên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động và đã được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy;
 • Đã tham gia thực hiện tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định về phòng cháy và chữa cháy ít nhất 03 dự án, công trình đã được cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

3. Cá nhân để được cấp Chứng chỉ hành nghề tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy phải đáp ứng yêu cầu sau:

 • Có trình độ cao đẳng trở lên ngành phòng cháy và chữa cháy hoặc trình độ đại học trở lên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động và đã được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy;

4. Cá nhân để được cấp Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy phải đáp ứng yêu cầu sau:

 • Có trình độ trung cấp trở lên ngành phòng cháy và chữa cháy hoặc trình độ trung cấp trở lên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động và đã được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy;
 • Đã tham gia thực hiện giám sát thi công ít nhất 03 dự án, công trình đã được cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy;
 • Có Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công.

5. Cá nhân để được cấp Chứng chỉ hành nghề chỉ huy thi công về phòng cháy và chữa cháy phải đáp ứng yêu cầu sau:

 • Có trình độ trung cấp trở lên ngành phòng cháy và chữa cháy hoặc trình độ trung cấp trở lên ngành khác phù hợp với lĩnh vực hoạt động và đã được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy;
 • Đã tham gia thực hiện thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy ít nhất 03 dự án, công trình đã được cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

6. Cá nhân đảm nhiệm chức danh chủ trì thiết kế, thẩm định, giám sát về phòng cháy và chữa cháy phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Có Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này phù hợp với chức danh đảm nhiệm;
 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm phù hợp với lĩnh vực hoạt động và đã thực hiện tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy ít nhất 03 công trình đã được cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế, văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

Giấy hành nghề PCCC

IV. NHÓM NGÀNH PHÙ HỢP ĐỂ CẤP CHỨNG CHỈ TƯ VẤN HÀNH NGHỀ TRONG LĨNH VỰC PCCC

Bao gồm các mã nhóm ngành đào tạo: Kiến trúc và quy hoạch; xây dựng; quản lý xây dựng (trừ mã ngành kinh tế xây dựng); công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng; công nghệ kỹ thuật cơ khí; công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; công nghệ dầu khí và khai thác; kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật (trừ mã ngành kỹ thuật in); kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông (trừ mã ngành kỹ thuật y sinh) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Như vậy, để một cá nhân được phép hành nghề về dịch vụ phòng cháy chữa cháy thì cá nhân đó phải có văn bằng, chứng chỉ hành nghề về phòng cháy chữa cháy phù hợp với hoạt động kinh doanh và hoạt động cho một doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy cụ thể.


PCCC 3S là đơn vị cung cấp dịch vụ phòng cháy chữa cháy hàng đầu Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân đăng ký xin cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức PCCC toàn quốc.

HOTLINE: 0981.663.114 (Call + Zalo)

Xem thêm:

Tin Liên Quan