Tuyển sinh Chứng chỉ Hành nghề Phòng cháy Chữa cháy Toàn quốc

5/5 - (5 bình chọn)

Chứng chỉ hành nghề Phòng cháy chữa cháy, chứng chỉ tư vấn trong lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Tỉnh/Thành phố – Bộ Công An theo Nghị định 50/2024/NĐ-CP

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: 0981.663.114 (Call – Zalo)

Chứng chỉ hành nghề PCCC

Doanh nghiệp, cá nhân muốn xin cấp Chứng chỉ hành nghề tư vấn Phòng cháy chữa cháy, Chứng chỉ hành nghề về Chỉ huy thi công PCCC, Chứng chỉ hành nghề Tư vấn thiết kế về Phòng cháy chữa cháy, Chứng chỉ hành nghề Tư vấn giám sát về Phòng cháy chữa cháy, cũng như tư vấn học các loại Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức Phòng cháy chữa cháy trên toàn quốc, lớp được mở liên tục trong tháng.

THÔNG BÁO

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY & CẤP CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC,

XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TƯ VẤN VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

1. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

– Người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh dịch vụ Phòng cháy và chữa cháy, gồm: Doanh nghiệp; Hợp tác xã, liên hiệp HTX; Chi nhánh, cơ sở trực thuộc doanh nghiệp, HTX, Liên hiệp HTX; đơn vị sự nghiệp của các cơ quan, tổ chức; hộ kinh doanh.

– Cá nhân đảm nhận chức danh Chỉ huy thi công về Phòng cháy và chữa cháy tại các Doanh nghiệp; Hợp tác xã, liên hiệp HTX; Chi nhánh, cơ sở trực thuộc doanh nghiệp, HTX, Liên hiệp HTX; đơn vị sự nghiệp của các cơ quan, tổ chức; hộ kinh doanh.

– Cá nhân đảm nhận chức danh chủ trì Thiết kế thẩm định, giám sát về Phòng cháy và chữa cháy tại các Doanh nghiệp; Hợp tác xã, liên hiệp HTX; Chi nhánh, cơ sở trực thuộc doanh nghiệp, HTX, Liên hiệp HTX; đơn vị sự nghiệp của các cơ quan, tổ chức; hộ kinh doanh.

– Các cá nhân khác có nhu cầu …

2. NỘI DUNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ĐỂ XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TƯ VẤN VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Tùy từng đối tượng và nhu cầu thì các cá nhân lựa chọn từng nội dung theo lớp để đào tạo từ đó nhận chứng chỉ theo lớp được đào tạo, các lớp phổ biến hiện nay bao gồm:

– Bồi dưỡng kiến thức PCCC cho người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật của cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh về PCCC theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020.

– Bồi dưỡng Chỉ huy thi công về PCCC theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020.

– Bồi dưỡng tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát về PCCC theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020.

– Bồi dưỡng tư vấn kiểm tra, kiểm định về PCCC.

3. ĐƠN VỊ CẤP CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC:

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy

4. ĐƠN VỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TƯ VẤN VỀ PCCC:

– Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ – Công an các tỉnh/Thành phố (theo Nghị định 50/2024/NĐ-CP)

5. ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO: 

– Tại Hà Nội: Thanh Xuân, Hà Nội

– Tại TP. Hồ Chí Minh: TP.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

6. KINH PHÍ CẤP CHỨNG CHỈ:

Tùy từng lớp và từng địa điểm sẽ có mức học phí khác nhau:

– Tại Hà Nội:

+ Lớp Bồi dưỡng kiến thức PCCC cho người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật của cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh về PCCC học phí: 8.900.000 VNĐ

+ Lớp Bồi dưỡng Chỉ huy thi công về PCCC học phí 9.400.000 VNĐ

+ Lớp Bồi dưỡng tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát về PCCC học phí 10.300.000 VNĐ

– Tại TP. Hồ Chí Minh: 

+ Lớp Bồi dưỡng kiến thức PCCC cho người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật của cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh về PCCC học phí: 10.200.000 VNĐ

+ Lớp Bồi dưỡng Chỉ huy thi công về PCCC học phí 12.200.000 VNĐ

+ Lớp Bồi dưỡng tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát về PCCC học phí 14.900.000 VNĐ

7.  THỜI HẠN CỦA CHỨNG CHỈ:

Các loại chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức PCCC và Chứng chỉ hành nghề PCCC hiện nay đều có thời hạn là vô thời hạn. Tức cá nhân đã có chứng chỉ này đều không phải tham gia học lại hoặc bồi dưỡng lại trừ khi có sự nâng cấp chứng chỉ.

8. THỦ TỤC XIN CẤP CHỨNG CHỈ VÀ HỒ SƠ:

Các cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia lớp và đăng ký xin cấp chứng chỉ hành nghề PCCC xin vui lòng liên hệ qua: 0981.663.114 (Mr. Toàn) (Phụ trách đào tạo, giải quyết hồ sơ, tuyển sinh, cấp chứng chỉ)


Tư vấn, Hỗ trợ cá nhân đăng ký xin cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức PCCC, chứng chỉ hành nghề tư vấn về PCCC

Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ HOTLINE: 0981.663.114 (Call + Zalo)

CC tư vấn giám sát PCCC

Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức PCCC về Tư vấn Giám sát, Tư vấn Thiết kế, tư vấn thẩm định PCCC


Chứng chỉ người đứng đầu cơ sở kinh doanh theo nghị định 136
Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức PCCC cho người đứng đầu, người đại diện pháp luật của cơ sở kinh doanh PCCC

Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về chỉ huy thi công PCCC

Tin Liên Quan