Sửa đổi bổ sung một số quy định về phòng cháy, chữa cháy

Rate this post
Bộ Công an đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (Nghị định số 136/2020/NĐ-CP); Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy (Nghị định số 83/2017/NĐ-CP) để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

sửa đổi quy định phòng cháy chữa cháy

Chi tiết sửa đổi Nghị định 136/2020/NĐ-CP đã được PCCC 3S tổng hợp qua đường link sau: So sánh nghị định 136 sửa đổi
Theo cơ quan chủ trì xây dựng, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP); Nghị định số 83/2017/NĐ-CP qua quá trình thực hiện đã đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ, trong đó đã đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, cá nhân và nâng cao hiệu quả về giải quyết thủ tục hành chính đối với lĩnh vực PCCC và cứu nạn, cứu hộ.
Tuy nhiên, qua hơn 2 năm thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và hơn 5 năm thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP đã bộc lộ những điểm chưa phù hợp với Nghị quyết của Chính phủ, các văn bản mới được ban hành, cũng như thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của Bộ Công an đối với lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính về PCCC và cứu nạn, cứu hộ.
Cụ thể, theo Quyết định số 1015/QĐ-TTg, tiếp tục phân cấp một số thủ tục hành chính lĩnh vực PCCC và CNCH cho cấp tỉnh và cấp huyện để bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện hiện nay, như: Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề tư vấn về PCCC; Thẩm duyệt thiết kế về PCCC; Nghiệm thu về PCCC; cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC; cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC; cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ; cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC.
Bên cạnh đó, thực hiện Đề án số 06 của Chính phủ, ngày 28/7/2022, Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 5714/QĐ-BCA-V03 phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an, trong đó, phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC, như: Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp); Thẩm duyệt thiết kế về PCCC; Nghiệm thu về PCCC; Phương án chữa cháy; Kiểm định phương tiện PCCC; cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC; cấp Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ; cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC; cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về PCCC để bảo đảm phù hợp với việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an.
Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, việc nghiên cứu, xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP là rất cần thiết, đáp ứng yêu cầu đổi mới về phân cấp, giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực PCCC và cứu nạn, cứu hộ.
Cũng theo Bộ Công an, việc xây dựng Nghị định nhằm hoàn thiện các quy định phân cấp, đơn giản hóa đối với các thủ tục hành chính lĩnh vực PCCC và cứu nạn, cứu hộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của Luật PCCC, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC, Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/72021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước.
Về bố cục, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung gồm 3 Điều. Trong đó, Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP. Nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể quy định về phân cấp, giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực PCCC gồm: Cấp phép, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ; Thiết kế và thẩm duyệt thiết kế về PCCC; Nghiệm thu, kiểm tra kết quả nghiệm thu về PCCC; Kiểm tra về PCCC; Tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình, cá nhân không bảo đảm an toàn về PCCC; Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC…
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP. Nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể quy định về phân cấp, giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực cứu nạn, cứu hộ, cụ thể: Xây dựng, thực tập, diễn tập phương án, kế hoạch cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC; Đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, hướng dẫn kiến thức về cứu nạn, cứu hộ; Biểu mẫu về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC…
Chi tiết sửa đổi Nghị định 136/2020/NĐ-CP đã được PCCC 3S tổng hợp qua đường link sau: So sánh nghị định 136 sửa đổi

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 3S cung cấp dịch vụ tư vấn kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy  toàn quốc.

NHANH CHÓNG – CHI PHÍ THẤP – AN TOÀN

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Hotline: 0981.663.114 (Call – Zalo)

Tin Liên Quan