Hình nộm cứu hộ bể bơi/training hàng hải Model: KT -TRAINING

Giá: Liên hệ

Rate this product

Hình nộm cứu hộ bể bơi/training hàng hải Model: KT -TRAINING

Hãng: KT Việt Nam

Chuyên dùng trong hôị  thi diêñ   tâp̣  cƣ́ u hô ̣dưới nước của Cuc̣ PCCC.

Trọng lượng chƣa bơm nƣớc: 7.5kg

Trọng lượng đã bơm nƣớc: 50kg

Kích thước: 980mmx400mmx180mm

Chất liệu: Sợi thủy tinh dẻo