Rate this product

Bộ thiết bị phá dỡ đa năng loại lớn Hãng: KT Việt Nam

Cung cấp phiếu xuất xưởng

Gồm 3 món:

Kìm cộng lực 60cm

Rừu phá dỡ 1kg

Xà beng 70cm