Tổng hợp Nội dung Sửa đổi, Bổ sung Nghị định 136/2020/NĐ-CP

5/5 - (1 bình chọn)

Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC đã ra đời đến nay được gần 4 năm. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế, có nhiều vấn đề cần phải sửa đổi bổ sung cho hợp với tình hình kinh tế xã hội hiện tại, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH – Bộ Công an đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét việc sửa đổi bổ sung này, đến nay dự thảo đã hoàn tất và chuẩn bị đưa vào thực tiễn.

Tháng 3 năm 2023, thông qua Hội thảo tập huấn hướng dẫn áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn PCCC QCVN 06:2022/BXD; QCVN 03:2021/BCA; TCVN3890:2023, Cục CS PCCC&CNCH đã đưa ra bản dự thảo Nghị định 136 sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 136/2020/NĐ-CP và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP

Toàn văn bảng tổng họp nội dung sửa đổi bổ sung đã được PCCC 3S tổng hợp thông qua bảng sau:

So sánh nghị định 136 sửa đổi

Nghị định 136 sửa đổi


PCCC 3S tư vấn, đăng ký cấp giấy chứng nhận Kiểm định vật liệu, cấu kiện chống cháy theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: 0981.663.114 (Call – Zalo)


 

Tin Liên Quan