Hình nộm cát diễn tập khói khí độc

Giá: Liên hệ

Rate this product

Hình nộm cát diễn tập khói khí độc

Hãng sản xuất: KT Việt Nam Chúng tôi làm theo yêu cầu

Kích thước: 1.50-1.55-1.60-1.65-1.70m

Trọng lượng: 20kg, 30kg, 40kg, 50kg, 60kg