Đầu phun Sprinkler hướng xuống Tyco TY4151 ,K8.0 , 68 độ C , 79 độ C , 93 độ C , 141 độ C

Giá: Liên hệ

Rate this product

Đầu phun Sprinkler hướng xuống Tyco TY315 ,K5.6 , 68 độ C , 79 độ C , 93 độ C , 141 độ C