Cưa tay

Giá: Liên hệ

Rate this product

Cưa tay

Màu đỏ cam Dùng cứu hỏa

Hình chữ D, răng to