Bộ Nội Quy tiêu lệnh 4 tấm

Giá: Liên hệ

Rate this product

Bộ Nội Quy tiêu lệnh 4 tấm

Kích thước nội quy + tiêu lệnh: 32x42cm

Kích thước cấm lửa + cấm thuốc: 10x30cm