Bồ cào

Giá: Liên hệ

Rate this product

Bồ cào

 

Nhà sản xuất: KT Việt Nam 7 răng

Cán 1.0m/cán 1.5m sơn đỏ hoặc sơn đỏ trắng