Chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế về Phòng cháy và chữa cháy ở Việt Nam

Rate this post
Ngày 15/6/2023, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Cục trưởng C07 đã ký quyết định số 4158/QĐ-BCA-PCCC&CNCH ngày 15/6/2023 về việc chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế về Phòng cháy và chữa cháy ở Việt Nam.
Danh sách tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế về phòng cháy và chữa cháy được chấp thuận áp dụng ở Việt Nam có ở file đính kèm
Có thể là hình ảnh về bản thiết kế, cuống vé và văn bảnCó thể là hình ảnh về bản thiết kế và văn bản

Tin Liên Quan