Mũ tráng nhôm 500 độ và 1000 độ China

Giá: Liên hệ

Rate this product

Mũ tráng nhôm 500 độ và 1000 độ China

  • Loại 500 độ:

Trọng lƣợng: 70g/chiếc

Vành che ngực: tròn

Chất liệu: Tráng nhôm Kính trắng

  • Loại 1000 độ

Trọng lƣợng: 150g/chiếc Vành che ngực: tròn

Chất liệu: Tráng nhôm định lƣợng 250g/m2 Kính trắng