Điểm mới của Nghị định 50/2024/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy

5/5 - (6 bình chọn)

Ngày 10/05/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 50/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 136/2020/NĐ-CP và Nghị định 83/2017/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực từ ngày 15/05/2024. Dưới đây là một số điểm mới của Nghị định 50/2024/NĐ-CP.

Nghị định 50/2024/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn luật Phòng cháy và chữa cháy

So với Nghị định 136/2020/NĐ-CP và Nghị định 83/2017/NĐ-CP, Nghị định 50/2024/NĐ-CP có hiệu lực vào ngày 15/05/2024 đề cập một số điểm mới sau đây:

 

Thứ nhất, về điều kiện an toàn về PCCC đối với phương tiện giao thông cơ giới:

Cụ thể khoản 3 Điều 1 Nghị định 50/2024/NĐ-CPsửa đổi, bổ sung cho khoản 2 Điều 8 Nghị định 136/2020/NĐ-CP nh
ư sau:
Phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy (PCCC) được quy định tại mục 19 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP phải bảo đảm và duy trì các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy sau đây:
Các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 8
– Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ từ 04 chỗ ngồi trở lên phải bảo đảm điều kiện hoạt động đã được kiểm định; vật tư, hàng hóa bố trí, sắp xếp trên phương tiện phải bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy.
– Đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên 09 chỗ ngồi, phương tiện hoạt động trên đường thủy nội địa, phương tiện giao thông đường sắt phải bảo đảm các điều kiện sau đây:
+ Có nội quy, biển cấm, biển báo, biển chỉ dẫn phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC hoặc theo quy định của Bộ Công an
+ Hệ thống điện, nhiên liệu, vật tư, hàng hóa bố trí, sắp xếp trên phương tiện phải bảo đảm an toàn PCCC
+ Có phương tiện chữa cháy phù hợp với tính chất, đặc điểm hoạt động bảo đảm số lượng, chất lượng phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC hoặc theo quy định của Bộ Công an
+ Có quy định, phân công nhiệm vụ PCCC và tổ chức sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ.
Có Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế (nếu có) và văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC của cơ quan Công an (nếu có), trừ phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn PCCC được cơ sở quốc phòng chế tạo hoặc hoán cải chuyên dùng cho hoạt động quân sự.
Thay vì văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát PCCC được đề trong Nghị định 136/2020/NĐ-CP thì Nghị định 50/2024 đã sửa đổi thành văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC của cơ quan Công an.

Thứ hai, kiểm tra về PCCC

Nghị định 50/2024/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung Điều 16 Nghị định 136/2020/NĐ-CP về kiểm tra về PCCC như sau:
– Điều kiện an toàn về PCCC đối với công trình xây dựng trong quá trình thi công:
Nội quy về PCCC, biển chỉ dẫn thoát nạn
Quy định về phân công trách nhiệm bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư, đơn vị thi công trong phạm vi thẩm quyền, chức trách, nhiệm vụ của người được phân công làm nhiệm vụ PCCC.
– Việc sử dụng hệ thống, thiết bị điện, sinh lửa, sinh nhiệt, nguồn lửa, nguồn nhiệt; trang bị phương tiện, thiết bị chữa cháy ban đầu phù hợp với tính chất, đặc điểm của công trình xây dựng.
– Điều kiện của cơ sở kinh doanh dịch vụ về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP
– Việc thực hiện các hoạt động kinh doanh dịch vụ PCCC của cơ sở theo ngành nghề đã được cơ quan Công an có thẩm quyền cấp.
– Hạ tầng kỹ thuật có liên quan đến PCCC của đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao quy định tại Điều 10 và Điều 31 Nghị định 136/2020/NĐ-CP.
Như vậy, Nghị định 50/2024/NĐ-CP đã bỏ giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về PCCC ra khỏi điều kiện an toàn về PCCC đối với công trình xây dựng trong quá trình thi công.
Ngoài ra còn bổ sung điều kiện an toàn liên quan đến hạ tầng kỹ thuật ở các của đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

Thứ ba, về hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án chữa cháy cơ sở

Cụ thể Nghị định 50/2024/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung Điều 13 Nghị định 136/2020/NĐ-CP về hồ sơ như sau:
Đối với thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công dự án, công trình xây dựng mới: 
– Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư (Mẫu số PC06)
– Văn bản về chủ trương đầu tư xây dựng công trình theo quy định pháp luật về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư hoặc văn bản chứng minh quyền sử dụng đất đối với dự án, công trình.
– Dự toán xây dựng công trình
– Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công thể hiện những nội dung yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy quy định tại Điều 11 Nghị định 136/2020/NĐ-CP.
Đối với thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công dự án, công trình cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng hoặc thiết kế điều chỉnh:
– Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về PCCC của chủ đầu tư (Mẫu số PC06)
– Dự toán xây dựng công trình đối với phần cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng.
– Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công thể hiện những nội dung yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy.
 Đối với thiết kế kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy:
– Văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư, chủ phương tiện (Mẫu số PC06).
– Dự toán tổng mức đầu tư phương tiện
– Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thể hiện những nội dung yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy.
Văn bản, giấy tờ có trong hồ sơ là bản chính hoặc bản chứng thực hoặc bản sao hoặc bản chụp kèm theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu. Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế phải có xác nhận của chủ đầu tư hoặc chủ phương tiện.

Thứ tư, Sửa đổi đối tượng thuộc diện quản lý về PCCC

Sửa đổi khoản 1 Điều 4 Nghị định 136/2020/NĐ-CP như sau:
– Cơ sở là nơi sản xuất, kinh doanh, công trình công cộng, trụ sở làm việc, khu chung cư và công trình độc lập khác theo danh mục do Chính phủ quy định đang hoạt động, đang bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động là cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy (PCCC)
– Cơ quan, tổ chức có thể có một hoặc nhiều cơ sở; trong phạm vi một cơ sở có thể có nhiều cơ quan, tổ chức cùng hoạt động
(So với quy định tại  Nghị định 136/2020/NĐ-CP đã bổ sung trạng thái của cơ sở bao gồm: đang hoạt động, đang bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động)
Danh mục cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy (sửa đổi)
  1. Trụ sở cơ quan nhà nước các cấp.
  2. Nhà chung cư; nhà tập thể, nhà ở ký túc xá; nhà hỗn hợp.
  3. Nhà trẻ, trường mẫu giáo, mầm non; trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường cao đẳng, đại học, học viện; trường trung cấp chuyên nghiệp; trường dạy nghề; cơ sở giáo dục thường xuyên; cơ sở giáo dục khác được thành lập theo Luật Giáo dục.
  4. Bệnh viện; phòng khám đa khoa, khám chuyên khoa, nhà điều dưỡng, phục hồi chức năng, chỉnh hình, nhà dưỡng lão, cơ sở phòng chống dịch bệnh, trung tâm y tế, cơ sở y tế khác được thành lập theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh.
  5. Nhà hát, rạp chiếu phim, rạp xiếc; trung tâm hội nghị, tổ chức sự kiện; nhà văn hóa; cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar, câu lạc bộ; công viên giải trí, vườn thú, thủy cung.

………

Xem và tải về tại đây:Phụ lục I: Danh mục cơ sở thuộc diện quản lý về Phòng cháy và chữa cháy


Thứ năm, Sửa đổi đối tượng thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về PCCC

Sửa đổi khoản 3 Điều 13  Nghị định 136/2020/NĐ-CP như sau:
– Dự án, công trình quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 50/2024/NĐ-CP khi xây dựng mới hoặc khi cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng dẫn đến một trong các trường hợp sau:
+ Làm tăng quy mô về số tầng hoặc diện tích khoang cháy;
+ Thay đổi chủng loại, vị trí thang bộ thoát nạn;
+ Giảm số lượng lối thoát nạn của tầng, khoang cháy, công trình;
+ Lắp mới hoặc thay thế hệ thống báo cháy;
+ Lắp mới hoặc thay thế hệ thống chữa cháy;
+ Thay đổi công năng làm nâng cao các yêu cầu an toàn cháy đối với tầng nhà, khoang cháy và công trình;
– Phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn PCCC quy định tại mục 19 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 50/2024/NĐ-CP khi chế tạo mới hoặc hoán cải ảnh hưởng đến một trong các yêu cầu an toàn PCCC quy định tại điểm c khoản 5 Điều 13.

Nghị định 50/2024/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung nhiều điểm mới quan trọng so với Nghị định 136/2020/NĐ-CP và Nghị định 83/2017/NĐ-CP về hướng dẫn Luật PCCC. Nghị định 50/2024/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2024.

Tin Liên Quan