Dây cứu người VN (phi 8, 20m có lõi thép+ một móc)

Tin Liên Quan